• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

3 Niedziela Wielkanocy - 26 kwietnia 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocy – 26 kwietnia 2020r.

Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym. Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymamy dobrą nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

 1. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). W Niedzielę Biblijną będzie miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg św. Mateusza.
 2. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Głównej Patronki Polski, która obchodzona jest 3 maja, w tym roku przypada w niedzielę, dlatego została przeniesiona na sobotę, 2 maja. Tego dnia Msza św. będzie odprawiona o godz. 9.00, 11.00, 18.15.
 3. W niedzielę, 3 maja, przypada 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 4. W najbliższy piątek rozpocznie się miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony Maryi. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszam na Nabożeństwo Majowe: w tygodniu o godz. 18.30, w niedzielę i święta o godz. 19.00. 
 5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.00.
 6. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.
 7. W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych dokonanych przez Rząd oraz w zgodzie z Konferencja Episkopatu Polski, informuję, że od 20 kwietnia w nabożeństwach może uczestniczyć 70 osób.
 8. W dalszym ciągu trwa stan epidemii. Wszystkich zachęcamy do przestrzegania zaleceń sanitarnych i wszystkich środków ostrożności. Osoby, które lękają się zakażenia, w dalszym ciągu mogą korzystać z dyspensy Księdza Biskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, która pozostaje aktualna do odwołania.
 9. W związku z tym zachęcam do następujących praktyk duchowych w tygodniu:
  codziennie od godz. 8.00 w kruchcie kościoła będzie można podjąć indywidualną modlitwę,

  - codziennie od godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w intencji osób chorych, lekarzy, personelu medycznego i służb sanitarnych oraz wygaśnięcia epidemii koronawirusa,
  - codziennie od godz. 17.30 spowiedź św.
 10. W związku z nadzwyczajną sytuacją Uroczystość I Komunii św., planowana na 30 maja br., jest przeniesiona na 12 września br.

Bóg powołał do wieczności śp. Danutę Jagielską, l.84.Rodzinie zmarłej składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Danuty zostaną odprawione msze św.: 22.05. godz. 18.00; 28.05. godz. 18.00; 07.06. godz. 18.15; 15.06. godz. 18.00; 22.06. godz. 18.00.