• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

22 Niedziela Zwykła - 30 sierpnia 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela Zwykła – 30 sierpnia 2020r.

Eucharystia to czas spotkania z Tym, który do końca nas umiłował. Wpatrując się w Jezusa, widzimy Jego całkowite oddanie się dla nas. niczego nie zatrzymał dla siebie. Każdego dnia daje się nam jako Chleb. My także – na Jego wzór – mamy stawać się chlebem dla naszych braci i sióstr.

 1. Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom życzę, by wspólnie podejmowany wysiłek przyniósł obfite owoce. Pragniemy zawierzyć Panu Bogu rozpoczynający się czas nauki i pracy, dlatego zapraszam w niedzielę, 6 września, aby uczestnictwem we Mszy św. rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny: 
  Msza św. o godz. 11.00 – dzieci i młodzież szkół podstawowych.
  W czasie Mszy św. zostaną poświęcone podręczniki i przybory szkolne.

  Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III w ramach przygotowania do I Komunii św.
  Msza św. o godz. 18.15 – młodzież przygotowująca się do Bierzmowania i szkół średnich.
  Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży w ramach przygotowania do sakr. Bierzmowania
 2. W tę niedzielę, 30 sierpnia, na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi klas czwartych i ich rodzicami, w ramach przygotowania do uroczystej I Komunii św. Uroczystość ta odbędzie się 12 września.
 3. W I środę miesiąca, o godz. 18.00, Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych oraz ofiarę składamy przed Mszą św. do koszyka ustawionego na stoliku przy darach.
 4. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.00.
 5. W sobotę, 5 września, odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00.
 6. W niedzielę, 6 września, w czasie Mszy św. kolekta budowlana.
 7. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
 8. Przypominam, że w kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult. Również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki ponownie apeluj do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.