• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

Niedziela – Wszystkich Świętych - 1 listopada 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela – Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020r.

W dzisiejszej Liturgii wspominamy wszystkich Świętych i Błogosławionych, którzy za życia odznaczyli się wytrwałością w głoszeniu Słowa Bożego, niezwykłą odwagą w trakcie prześladowań chrześcijan oraz wewnętrzną dobrocią serca. To za ich wstawiennictwem zanosimy do Boga nasze modlitwy i zawierzamy wszelkie troski. Dlatego w tę uroczystość, szczególnie podziękujmy im za łaski otrzymane dzięki ich wsparciu oraz świadectwo dojrzałej wiary, które nam pozostawili. Niech ta Eucharystia będzie czasem osobistego spotkania z Bogiem i zastępem Jego świętych orędujących za nami w Niebie.

 1. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, wynikających ze wzrostu zakażeń koronawirusem, biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta.
 2. W związku z zamknięciem cmentarzy nie będą sprawowane Msze św. na cmentarzach przy ul. Poznańskiej. PenitencjariaApostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie: odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. 1) Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. 2) Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
 3. Jutro, w poniedziałek, 2 listopada, obchodzimy w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Zaduszny. W tym dniu modlitwą otaczamy wszystkich zmarłych, którzy należą do Chrystusa, ale trwa ich czas oczyszczenia w czyśćcu. Jak co roku zapraszam na Msze św. o godz. 9.00 za zmarłych, którzy odeszli od nas w minionym roku. Natomiast o godz. 18.00 zapraszam na mszę św. zbiorową za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych oraz ofiarę składamy przed Mszą św. do koszyka ustawionego na stoliku przy darach.
 4. W dniach 2-8 listopada o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną będziemy odczyty­wać wypominki jednorazowe, odmawiając różaniec św. za zmarłych.
 5. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.00.
 6. W sobotę, 7 listopada, odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00.
 7. Również w sobotę, 7 listopada, zapraszam o godz. 18.45 na Apel Maryjny – Jasnogórski.
 8. W tę niedzielę, 1 listopada, w czasie Mszy św. kolekta budowlana.
 9. Wypominki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii po każdej Mszy św. i w biurze parafialnym. Druki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypominki roczne będą odmawiane w każdą niedzielę o godz. 8.45.
 10. W każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas trzecich, przygotowujących się do uroczystej I Komunii św. Po Mszy św. omówienie z rodzicami bieżących spraw.
 11. Zarówno w kościołach i kaplicach jak i w przestrzeni publicznej, do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult.W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych dokonanych przez Rząd informuję, że w naszej świątyni w nabożeństwach może uczestniczyć 100 osób.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Piotra Kołodziejczyka, l.56, zam. przy ul. Poznańskiej. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Piotra będą sprawowane Msze św.: 21.11. godz. 18.00; 14.12. godz. 18.00; 18.12. godz. 18.00 (int. od pracowników GOVEN); 20.12. godz. 18.00 (int. od rodziny Pataczów); 27.12. godz. 9.00; 30.12. godz. 18.00 (int. od kuzyna Dariusza z Moniką).