• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

32 Niedziela Zwykła - 8 listopada 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020r.

Co ma prawdziwą wartość? – To, co jest zanurzone w Bogu i do Niego prowadzi. Wiedza i mądrość, praca i jej owoce, posiadanie i przyjemności – wszystko to zamiast być środkiem, może stać się celem w życiu. Prawdziwa mądrość rodzi się ze zrozumienia, że życie w Chrystusie na ziemi jest gwarancją życia wiecznego w niebie. Pamiętajmy o tym podczas tej Eucharystii.

 1. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, wynikających ze wzrostu zakażeń koronawirusem, biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta.
 2. W poniedziałek, 9 listopada, świętujemy rocznicę konsekracji Bazyliki Laterańskiej na znak, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano Bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do niej widnieje napis: „Matka i Głowa wszystkich Kościołów Miasta i Świata”.
 3. W środę, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. W tym dniu zapraszam na Msze św. o godz. 9.00 i 18.00.
 4. W niedzielę, 1 listopada, w ramach kolekty budowlanej zebraliśmy kwotę: 2.837,-zł. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary.
 5. W niedzielę, 15 listopada, w czasie Mszy św. kolekta budowlana.
 6. Przypominam, że w tym roku odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych, ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada, może być przyjęty w dowolnie wybrane osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Dotyczy to również odpustu związanego z dniem 2 listopada (dekret Penitencjarii Apostolskiej).
 7. Wypominki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii po każdej Mszy św. i w biurze parafialnym. Druki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypominki roczne są odmawiane w każdą niedzielę o godz. 8.45.
 8. W każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas trzecich, przygotowujących się do uroczystej I Komunii św. Po Mszy św. omówienie z rodzicami bieżących spraw.
 9. Zarówno w kościołach i kaplicach jak i w przestrzeni publicznej, do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult.W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych dokonanych przez Rząd, w kościele może przebywać ograniczona liczba osób - 1 osoba / 15 m2, informuję, że w naszej świątyni w nabożeństwach może uczestniczyć 70 osób.

   Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Wandę Dąbrowską, l. 75, zam. przy ul. Leśnej. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Wandy będą sprawowane Msze św.: 02.12. godz. 18.00; 17.12. godz. 18.00; 21.12. godz. 18.00 (int. od p. Szczepańczyk); 25.12. godz. 18.00 (int. rodziny Masłowskich); 27.12. godz. 11.00 (int. Ireny i Marka Walter); 03.01. godz. 18.00; 24.01. godz. 9.00.