• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

3 Niedziela Wielkiego Postu - 7 marca 2021r.

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu – 7 marca 2021r.

Choć za nami ponad dwa tygodnie Wielkiego Postu, dzisiaj po raz pierwszy usłyszymy zapowiedź męki i zmartwychwstania. Pan Jezus wypowiada to proroctwo po wypędzeniu kupców ze świątyni. Żyjący w XIV wieku mistyk nadreński Mistrz Eckhart porównał świątynię do ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, w której chce przebywać On sam. Aby zrobić mu miejsce trzeba wyzbyć się kupczenia, wykonywania dobrych uczynków wyłącznie w celu otrzymania potrzebnego nam dobra oraz przywiązania do własnego ja.

 1. W tę niedzielę, 7 marca, w czasie Mszy św., kolekta budowlana.
 2. Również dzisiaj, 7 marca, zapraszam na Apel Maryjny - Jasnogórski o godz. 19.00.
 3. Przygotowując się do Uroczystości św. Józefa, począwszy od środy, 10 marca, rozpoczniemy nowennę do św. Józefa.
 4. W sobotę, 13 marca, będziemy obchodzić  rocznicę wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy tego dnia w sposób szczególny o modlitwie w intencji Ojca Świętego.
 5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu, 14 marca. Poprowadzi je o. Wojciech Bieszke, redemptorysta. Program rekolekcji zostanie umieszczony na stronie internetowej i w gablocie przed kościołem.
 6. W okresie Wielkiego Postu zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki: o godz. 18.30 dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
 7. W nawiązaniu do uroczystości odpustowej dziękuję osobom, które w tym czasie podjęły prace porządkowe i dekoracyjne, pani Organistce i chórowi za oprawę liturgii sumy odpustowej oraz wszystkim uczestniczącym w przygotowaniu i przebiegu liturgii.
 8. Rozpoczął się czas spowiedzi wielkanocnej, który potrwa do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
 9. W okresie Wielkiego Postu po raz kolejny organizujemy pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii. Ofiary na ten cel możemy składać do skarbonki, która znajduje się przy wyjściu z kościoła.
 10. Drodzy Parafianie. Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa zarówno przez wiernych uczestniczących w liturgii w kościele, przystępujących do spowiedzi i przychodzących do kancelarii parafialnej jak i w przestrzeni publicznej.Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie kapłani sprawujący kult. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają one lekceważone. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych w naszej świątyni w nabożeństwach może uczestniczyć 80 osób.

    Z naszej wspólnoty parafialnej odszedłdo wieczności śp. Piotr Porębski, l. 46, zam. przy ul. Krętej. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Piotra będą sprawowane Msze św.: 12.04. godz. 18.00; 26.04. godz. 18.00 (intencja od sąsiadów); 09.05. godz. 9.00 (intencja od sąsiadów); 16.05. godz. 18.00; 25.05. godz. 18.00; 08.06. godz. 18.00; 18.06. godz. 18.00.